गृहपृष्ठ वैखरी-ज्ञानमाला कक्षा ११ मा भर्ना हुन कुन विषयमा कति जिपिए (GPA) चाहिन्छ?

कक्षा ११ मा भर्ना हुन कुन विषयमा कति जिपिए (GPA) चाहिन्छ?

प्रकाशित मिति: