गृहपृष्ठ Featured यशोधरा गाँउपालिकाको वार्षिक निति तथा कार्यक्रम

यशोधरा गाँउपालिकाको वार्षिक निति तथा कार्यक्रम

प्रकाशित मिति:

जिल्लाको यशोधरा गाँउपालिकाको पाँचौ गाँउ सभा सम्पन्न भएको छ । सो सभाबाट आ.व.२०७६।०७७को निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृषि, उद्योग, व्यापार, र पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक बृद्धि गर्दै विकासका सवै पूर्वधार निर्माण गरि समृद्ध गाउँपालिकालाई बनाउने बताउनुभएको छ ।

पुर्वधार तथा भौतिक विकास तर्फ जनपरिचालन र जन सहभागीतामा अधारित कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रुपमा विकास, सडक खानेपानी जस्ता न्यूनतम पुर्वधार निर्माण, भौगोलीक सूचना प्रणाली, बैकल्पिक उर्जाको रुपमा सौर्य उर्जा शुन्य फोहरमैलाको रुपमा बायोग्यासको विकास गरिने, गरिवी न्यूनिकरण एवम् समाबेसी विकासबाट सामाजिक विभेद नयूनिकरण, रिंग रोड निर्माण प्रक्रिया शुरु, एक वडामा एक पोखरी सुन्दरीकरणको अवधारणालाई कार्यन्वयन गरिने, ३ वर्ष भित्र फुसको छानालाई विस्थापित गरि फुसको घर मुक्त गााउपालिका बनाउने छ ।
सुशासन प्रर्वधन, संगठन विकास र कार्यालय वयवस्थापन तर्फ गाँउपालिकाको कार्यलाई प्रभावकारी जनमुखी, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, मितव्ययी बनाउन कर्मचारीको दरबनदी तर्जुमा परिमार्जन, गाँउपालिकाको कार्यहरु डिजिटल प्राविधिबाट सञ्चालन, पुर्ण खोप घर भित्रको प्रदुषित धुवा रहित कार्य अगाडी बढाइने, रिक्त दरबन्दी उपायुक्त प्रक्रियाबाट पदपुर्ति गर्ने, सुचनाहरुलाई पारदार्शी बनाउन गाँउपालिकाको बेव साईडबाट सर्वजनिकीकरणलाई थप व्यवस्थीत बनाइने छ ।
सुचना तथा संचार नितितर्फ वडा कार्यालयमा आउने सेवा ग्राहहीलाई सुचनाको पहुचका लागि फ्री वाईफाई, गाँउपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल नागरिक वडापत्र र डीििजटल सुचना बोर्ड को व्यवस्था, गाँउपालिकाबाट सञ्चालित मोवाइल अप्लिकेशन र आडियो नोटीस बोर्ड सेवालाई थप व्यवस्थीत बनाइने छ ।
मनाव संसाधन तर्फ सेवाग्राही प्रति उतरदायी तथा जवाफदेहीता र कर्मचारी आचारसंहिता निर्माण, मुस्कान सहितको सेवा, उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचरीलाई पुरस्कृत गर्ने छ ।
सामाजिक विकास तर्फ विकासका आयोजनाहरुमा महिलाहरुको अनिवर्य सहभागिता, हरियाली प्रर्वद्धन गर्ने कार्यलार्य प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने, शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइने, कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रोतसाहित गरिने, बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको लागि विभिनन कार्यक्रम गरिने, बालविवाह मुक्त गााउपालिका घोषणा गर्ने,घरेलु हिंसा तथा लैगिंक विभेद न्यूनिकरण गरिने छ ।
शिक्षा र संस्कृति तर्फ गरिवीको रेखा मुनि रहेको कुनै परिवारको सदस्यले माध्यमिक शिक्षामा उत्कृष्ट हुनेलाई प्राविधि शिक्षा अध्ययनको लागि आर्थिक सहयो गर्ने, गरिब तथा जेहन्दार विद्याथीको लागि विषेश छात्र बृत्तिको व्यवस्था, उच्च शिक्षालयको स्थापनको लागि प्रदेश एवम् संघ सरकारलाई अवश्यक पहल गरिने, मावि. तहको विद्यालय नभएका वडामा मा.वि तहको स्तरउन्ती गरिने छ ।
स्वास्थ्य तर्फ आधारभुत स्वास्थ्य सेवालई गुणस्तरमा सुधार गरि क्रमश विशेज्ञ सेवा सुरुवात गर्नको लागि नेपाल सरकार एव्म प्रदेश सरकार संग आवश्यक पहल, यसै बर्ष देखि १५ शैयाको अस्पताल संचालन गर्न संघिय सरकार संग पहल गरिने, निजि र सामुदायिक संस्थाहरु संग सहकार्य गरि गर्भवति महिला सुत्केरी तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, गाँउपालिका भित्र आयुर्वेद स्वास्थय केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिने, प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिंग सेन्ट विस्तार गरिने, घरमै हुने प्रस्तुति सेवालाई शुन्यमा गराईने छ ।
कृषि तथा पसु तर्फ अर्गानीक कृषि उत्पादनलाई महत्व दिने , पशुपंक्षिजन्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यातमा बृद्धि गर्ने, कृषि विउ विजनका लागि कृषि डिपो स्थापना गर्न, कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको लागि लागानी कताृहरु संग अवश्यक पहल गरिने छ ।

सम्बन्धित् समाचार